บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างขวดแก้วกับกล่องกระดาษจาก Three Crowns Vodka

บรรจุภัณฑ์สุดสวยที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างขวดแก้วกับกล่องกระดาษจาก Three Crowns Vodka ซึ่งเป็นสินค้าใหม่จาก Elkschnaps, Mariestad ประเทศสวีเดน โดยการออกแบบของ Niklas Hessman ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วและกล่องกระดาษ Three Crowns Vodka เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply