บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากไวน์ MoteAlto ที่โดดเด่นด้วยฉลากรูปนก Corkscrew-Bird

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากไวน์ MoteAlto โดยการออกแบบของ Side Effects จากประเทศสเปน ซึ่งมีจุดเด่นตรงฉลากรูปนก “Corkscrew-Bird” โดยจะเป็นนกที่มีลักษณะพิเศษตรงปากที่คล้ายกับที่เปิดจุกขวดไวน์นั่นดอง ซึ่ง ขณะนี้ไวน์ MoteAlto มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ Red Wine, Red Oak Wine และ White Wine ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ MoteAlto เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply