บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ Nr.7570 โดย Sara Böttiger

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ Nr.7570 โดยการออกแบบของ Sara Böttiger จากประเทศสวีเดน ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ Nr.7570 เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply