บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสุดสวยจากกาแฟ Verve Coffee Roasters

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสุดสวยจากกาแฟ Verve Coffee Roasters ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกาแฟชั้นดี โดยการออกแบบของ Chen Design Associates ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจากกาแฟ Verve Coffee Roasters เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply