บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสุดสวยจากผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข Mulligan Stew

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจากผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข Mulligan Stew โดยการออกแบบของ A.D. Creative Group ซึ่งขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ขนาดคือ 5,15 และ 30 ปอนด์ครับ

Comments

Leave a Reply