บรรจุภัณฑ์กระป๋องสวยๆจากเครื่องดื่ม Woodpecker Cider

บรรจุภัณฑ์กระป๋องสวยๆจากเครื่องดื่ม Woodpecker Cider โดยการออกแบบของ Smith & Milton จากปะระเทศอังกฤษ ซึ่งทำออกมาในสไตล์ย้อนยุคแต่ก็ยังคงซึ่งความสวยงามอยู่ครับ

Comments

Leave a Reply