บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากน้ำหอม Big Pony Fragrance

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากน้ำหอม Big Pony Fragrance โดยการออกแบบของ Ralph Lauren ซึ่ง Collection นี้ประกอบด้วยน้ำหอม 4 แบบ 4 สไตล์ ครับ

Comments

Leave a Reply