บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกแบบสวยเรียบจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Skintuary

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Skintuary โดยการออกแบบของ Mookai Communications Inc ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้หญิงที่ต้องการสัมผัสถึงความสวยงามและในขณะเดียวกันก็ต้องการความรู้สึกถึงความสะอาดสะอ้านครับ

Comments

Leave a Reply