บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจาก Akinta Vodka โดย Lewis Moberly

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจาก Akinta Vodka โดยการออกแบบของ Lewis Moberly ครับ

Comments

Leave a Reply