บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจาก Schiszler Silver โดย 5andor 52alay

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจาก Schiszler Silver สุราระดับ Premium ของประเทศฮังการี โดยการออกแบบของ 5andor 52alay ซึ่งได้มีการผสมผสานอาลวดลายสไตล์ฮังกาเรียนเข้าไปด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจาก Schiszler Silver เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply