บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากไวน์ Vinkara โดย Ned Wright

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสุดสวยจากไวน์ Vinkara โดยการออกแบบของ Ned Wright ที่มี Concept ว่า Fun and Playful นั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply