บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสวยๆจากผลิตภัณฑ์ถั่ว Michael’s Farm

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกสวยๆจากผลิตภัณฑ์ถั่ว Michael’s Farm จากการออกแบบของ Strømme Throndsen จากประเทศนอร์เวย์ ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจากผลิตภัณฑ์ถั่ว Michael’s Farm เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply