บรรจุภัณฑ์สุดสวยของผลิตภัณฑ์จาก Newman’s Own โดย Alvin Diec

บรรจุภัณฑ์สุดสวยของผลิตภัณฑ์จาก Newman’s Own โดยการออกแบบของ Alvin Diec ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ Newman’s Own เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply