บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากปากกา Sakura Micron

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากปากกา Sakura Micron โดยการออกแบบของ Koji Minami ซึ่งเป็นการ Re-Design ใหม่ ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ดีขึ้น รวมไปถึงรูปบนตัวกล่องก็เน้นที่ลายเส้นซึ่งสื่อให้เห็นได้ถึงคุณภาพของปากกานั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply