บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกจากผลิตภัณฑ์เต้าหู้ Unicurd Tofu

บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกจากผลิตภัณฑ์เต้าหู้ Unicurd Tofu โดยการออกแบบของ Mojo Media จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งการออกแบบในครั้งนี้เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเน้นที่รูปถ่ายที่มีความสวยงามชวนรับประทานบวกกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า ส่วนตัวโลโก้ก็มีการขยายให้ดูใหญ่ขึ้นเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจน

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกจากผลิตภัณฑ์เต้าหู้ Unicurd Tofu เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply