บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากเครื่องประดับ Silver Island

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสุดสวยจากเครื่องประดับ Silver Island จากการออกกแบบของ Creasence ประเทศสาธารณรัฐเชค ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากเครื่องประดับ Silver Island เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply