บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Berthelet Juice

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจาก Berthelet Juice ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ประเภท Dry Juice Mix โดยการออกแบบของ Caroline Reumont และ STAND MTL ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกจากผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ Berthelet Juice เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply