บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากหลอดไฟประหยัดพลังงาน Gauss

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากหลอดไฟ Gauss โดยจะเป็นหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานเพราะเป็นแบบ LED ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบของ Fastway ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษจากหลอดไฟ Gauss เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply