บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกช่วยลดโลกร้อนจากหลอดไฟ Sylvania Halogen

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกช่วยลดภาวะโลกร้อนจากผลิตภัณฑ์หลอดไฟ Sylvania Halogen โดบการออกแบบของ James Hallock ซึ่งตัวกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นจะผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิลและทำการปริ้นด้วยเทคนิค Soy-Based Ink ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply