บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากเบียร์ Kudos โดย Green Room Ales

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากเบียร์ Kudos ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Green Room Ales โดยการออกแบบของ Ryan Martin จากสหราชอาณาจักรครับ

Comments

Leave a Reply