บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วน่ารักๆจากผลิตภัณฑ์เนยถั่ว Mills & Co

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากผลิตภัณฑ์เนยถั่ว Mills & Co ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ Almond Butter และ Peanut Butter โดยการออกแบบของ Danielle Davis ซึ่งตัวฉลากจะมีการเจาะรูเป็นรูปถั่วนั้นๆด้วยครับ

Comments

Leave a Reply