บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ Killerby โดย brainCELLS

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วจากไวน์ Killerby โดยการออกแบบของ brainCELLS จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งประวัติของไวน์ Killerby มาจากตระกูลนี้เคยเป็นเจ้าของร้่านค้าแห่งหนึ่งแถวแม่น้ำ Margaret ในช่วงปี 1970 ก่อนที่จะกลายมาเป็นผู้ผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงในแถบนี้ ซึ่งรูปของร้านก็ได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของตัวฉลากของไวน์ขวดนี้นั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply