บรรจุภัณฑ์สวยๆโดยการออกแบบของ Lindsay Perkins

บรรจุภัณฑ์สวยๆโดยการออกแบบของ Lindsay Perkins บัณฑิตจาก Savannah College of Art and Design ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่เธอออกแบบนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากฟาร์ม Organic เล็กๆแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์จากการออกแบบของ Lindsay Perkins เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply