บรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส AuntieJi’s Kitchen

บรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส AuntieJi’s Kitchen โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Eyeline Creative โดยผลิตภัณฑ์ซอส AuntieJi’s Kitchen นี้เป็นแบรนด์สินค้าใหม่ในตลาด โดยมีสินค้าเด่นๆคือซอสแกงกะหรี่ ซึ่งภาพของแบรนด์ที่ต้องการจะให้เป็นนั้นคือแนวโมเดิร์นที่ผสมผสานกับความเป็นอินเดียของผลิตภัณฑ์เข้าไป โดยจะเห็นได้จากตัวโลโก้ (Logo) ของแบรนด์ที่ได้นำเอาศิลปะแบบอินเดียประยุกต์เข้ามาใช้ด้วยนั่นเอง ในเรื่องของสีสันพวกเขาจะเน้นการใช้สีแดง, สีม่วงเข้มและน้ำตาลเพื่อสื่อให้เห็นถึงความสดใหม่ของตัวสินค้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากของผลิตภัณพ์จำพวกอาหารครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กระปุกพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส AuntieJi’s Kitchen โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Eyeline Creative เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply