บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส Fresh & Easy

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส Fresh & Easy โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ P&W และด้วยสีสันอันสดใสของตัวซอสประกอบตัวฉลากสุดสวยที่ได้มาจากภาพถ่ายตัววัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตซอส ทำให้ลูกค้าที่พบเห็นเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์และทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าไม่ยากเลยหละครับ

Comments

Leave a Reply