บรรจุภัณฑ์กล่องชากระดาษดีไซน์น่ารักๆจาก Selfridges Tea

บรรจุภัณฑ์กล่องดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ชา Selfridges Tea โดยการออกแบบของ Noreen Khan และ Lewis Moberly ซึ่งตัวกล่องชานั้นจะเน้นการใช้สีสันแบบ Colourful โดยเฉพาะสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของร้านครับ

สามารถดูรูปกล่องกระดาษดีไซน์น่ารักๆจากผลิตภัณฑ์ชา Selfridges Tea โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Noreen Khan และ Lewis Moberly เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply