บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา BYO TEA

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา BYO TEA โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sanctuary T ซึ่งภายในกล่องจะกระกอบไปด้วยถุงชาจำนวน 10 ถุงที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา BYO TEA โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sanctuary T เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply