บรรจุภัณฑ์กล่องรองเท้ากระดาษดีไซน์สวยๆจากรองเท้า Nike

บรรจุภัณฑ์กล่องรองเท้ากระดาษดีไซน์สวยๆจาก Nike โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hort ใน Concept “The world is watching” ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องรองเท้ากระดาษดีไซน์สวยๆจาก Nike โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Hort เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply