บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่ม VAND จาก Nyt Syn

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่ม VAND จาก Nyt Syn โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Raymond Skaustein Johannessen/AarhusKontoret จากประเทศเดนมาร์ก ครับ

Comments

Leave a Reply