บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนม Friji

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนม Friji โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands ที่เน้นการใช้ลวดลายและสีสันที่สดใสถูกใจเหล่าเด็กๆและวัยรุ่นสมัยใหม่ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนม Friji โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Ziggurat Brands เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply