บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มเบียร์ Samson

บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากจากเครื่องดื่มเบียร์ Samson โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sean Flanagan ซึ่งจุดเด่นของเบียร์ Samson นี้มีจุดเด่นหลายที่เริ่มตั้งแต่ที่ตัวฉลากที่จะสกรีนเป็นรูปของ Samson กับ สิงโต ซึ่งจะสะท้อนไปที่อีกด้านหนึ่งของขวด และจุดเด่นอีกที่หนึ่งก็คอืรูปทรงของขวดที่มีการดีไซน์ออกมาให้มีความโค้งเว้าเพื่อเพิ่มความสวยงามนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มเบียร์ Samson โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sean Flanagan เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply