บรรจุภัณฑ์ซองกระดาษใส่แผ่นเสียงดีไซน์สุดสวยจาก Pinch and Pavel Ambiont

บรรจุภัณฑ์ซองกระดาษใส่แผ่นเสียงดีไซน์สุดสวยจาก Pinch and Pavel Ambiont โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Creasence จากประเทศสาธารณรัฐเชค ที่ดีไซน์ออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็แฝงด้วยความโมเดิร์นครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษใส่แผ่นเสียงดีไซน์สุดสวยจาก Pinch and Pavel Ambiont โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Creasence เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply