บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Smith Teamaker

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Smith Teamaker โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sandstrom Partners ซึ่งตัวกล่องกระดาษนั้นเขาก็ได้ดีไซน์ด้วยความเรียบง่ายโดยมีการใช้สีสันและหมายเลขในการแยกชนิดของชาแต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Smith Teamaker โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sandstrom Partners เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply