บรรจุภัณฑ์ขวดเบียร์สไตล์ย้อนยุคสวยๆจากเบียร์ Roscoe’s

บรรจุภัณฑ์ขวดเบียร์สไตล์ย้อนยุคจากเบียร์ Roscoe’s โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ HUB Collective Ltd. ซึ่งตัวฉลากนี้เปิดโอกาศให้เขาสามารถเขียนชนิดของเบียร์, เวลาผลิต และปริมาณแอลกอฮอล์ ด้วยมือได้อีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วสไตล์ย้อนยุคจากเบียร์ Roscoe’s โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ HUB Collective Ltd. เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply