บรรจุภัณฑ์กระป๋องดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ Gahaña

บรรจุภัณฑ์กระป๋องดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์เครื่องเทศ Gahaña ซึ่งเป๋นเครื่องเทศจากอินเดียแบบ Spice Mixture หรือที่เรียกกันว่า Masala จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Christopher Vicente โดยในการดีไซน์เขาพยายามที่จะให้ออกมาในแนว Traditional Looking ซึ่งเครื่องเทศแต่ละประเภทก็จะถูกแบ่งแยกโดยการใช้สีบนตัวกระป๋องที่แตกต่างกันนั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply