บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งจากผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช Janey

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งจากผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช Janey จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Erin Mercurio และ Audrey Raudabaugh ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งจากผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธุ์พืช Janey จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Erin Mercurio และ Audrey Raudabaugh เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply