บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและกระป๋องดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Zealog

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและกระป๋องดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Zealog จากผลงานการออกแบบของ Designworks ซึ่งเป้าหมายในการออกแบบในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะพัฒนาตัว Packaging สำหรับเครื่องดื่มชาอู่หลงที่ปลูกครั้งแรกนอกทวีปเอเชียซึ่งก็ตือชา Zealog จากประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งชาอู่หลงที่ปลูกในนิวซีแลนด์นี้จะมีราคาที่สูงกว่าชาอู่หลงที่ปลูกในเอเชียเพราะว่ามันสะอาดกว่า, คุณภาพดีกว่าและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษและกระป๋องดีไซน์สุดสวยจากเครื่องดื่มชา Zealog จากผลงานการออกแบบของ Designworks เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply