บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเสื้อยืด Lega-Lega Xmas Box

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเสื้อยืด Lega-Lega Xmas Box โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ MIT ซึ่งตัวกล่องกระดาษที่พวกเขาดีไซน์นี้จะเน้นที่รูปทรงบวกกับการใช้ลวดลายกราฟฟิคและสีสันที่ดูเตะตาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากเสื้อยืด Lega-Lega Xmas Box โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ MIT เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply