บรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์นม Mlk ที่ทำลวดลายด้วยการวาดด้วยดินสอ

บรรจุภัณฑ์สวยๆจากผลิตภัณฑ์นม Mlk ที่ประกอบไปด้วยแก้วกระดาษ, นมกล่อง และนมขวด จากผลงานการออกแบบของ Depot WPF branding agency ซึ่งพวกเขามีไอเดียในการดีไซน์โดยการเลือกใช้ Pattern ที่สื่อให้เห็นถึงความเป็นฟาร์มด้วยการใช้การวาดด้วยดินสอแบบ Traditional Way ซึ่งการใช้ดินสอในการวาดลวดลายนั้นจะทำให้ตัวกล่องดูมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์แก้วกระดาษ, นมกล่อง และนมขวด จาก Mlk โดยผลงานการออกแบบของ Depot WPF branding agency เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply