บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ลูกปิงปอง The Balls of Champs

บรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ลูกปิงปอง The Balls of Champs โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Kaylan Hufham ซึ่งเหตุผลที่เขาเลือก Redsign บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ลูกปิงปองก็เพราะว่าเขาพบว่าคนส่วนมากมักจะทำลูกปิงปองหายเมื่อเลิกเล่น ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีที่เก็บเป็นหลักเป็นแหล่ง ซ่ึงตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เขาออกแบบนี้ก็ตั้งใจเพื่อให้สามารถนำกล่องกลับมา Reuse เพื่อเก็บลูกปิงปองไว้ไม่ให้หายไปอีกนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องพลาสติกดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์ลูกปิงปอง The Balls of Champs โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Kaylan Hufham เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply