บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากพิซซ่า Tony Vespa

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากพิซซ่า Tony Vespa โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Yael Vons Jarzin และ Shani Avni จากประเทศอิสราเอล ซึ่งดีไซน์ตัวกล่องพิซซ่าออกมาด้วยกัน 7 แบบ 7 สไตล์ (แบ่งเป็นกล่องใหญ่ 3 แบบ และกล่องเล็ก 4 แบบ) โดยแต่ละแบบก็จะมีจุดเด่นและเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากพิซซ่า Tony Vespa โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Yael Vons Jarzin และ Shani Avni เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply