บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส The Yorkshire Saucery

บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส The Yorkshire Saucery จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Shark! Design & Marketing ซึ่งการดีไซน์ในครั้งนี้จะเน้นการสื่อให้เห็นถึงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้ถุงพลาสติกที่สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ซอสที่อยู่ภายในและทำการปิดปากถุงด้วยการใช้กระดาษสีน้ำ้ตาลทีมีการใช้ Font ที่เขียนด้วยมือและมีรูปหัวใจซึ่งสื่อให้เห็นถึงการทำซอสแบบ Handmade และทำมาจากหัวใจนั่นเอง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ซอส The Yorkshire Saucery จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Shark! Design & Marketing เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply