บรรจุภัณฑ์กล่องขนมดีไซน์น่ารักๆจาก Dolci Emozioni

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมดีไซน์น่ารักๆจาก Dolci Emozioni โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Linea Web Graffiti 2000 S.p.A. จากประเทศอิตาลี ซึ่งผลิตภัณฑ์จาก Dolci Emozioni จะเน้นไปที่ขนมเค้กและบิสกิต ส่วนตัวกล่องขนมก็เป็นแบบเรียบง่ายด้วยการจัดเรียงตัวอักษรบนตัวกล่อง ส่วนกระดาษที่ใช้ก็จะเป็นกระดาษเคลือบที่จะโดด้ด่นสะดุดตาเมื่อวางบนตัวชั้นครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องขนมดีไซน์น่ารักๆจาก Dolci Emozioni โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Linea Web Graffiti 2000 S.p.A. เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply