บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ยา Levitra ของ Bayer Healthcare

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษดีไซน์สุดสวยจากผลิตภัณฑ์ยา Levitra ของ Bayer Healthcare โดยในครั้งนี้พวกเขาเลือกใช้ Burgopak ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เวลาเราดึงตัวยาออกมาแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะสามารถเลื่อนออกมามาพร้อมกัน ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งของยานั้นก็จะเป็นคำแนะนำในการใช้ยานั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply