บรรจุภัณฑ์ถุงฟอยล์เมทัลไลท์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์กาแฟ Verve Coffee Rosters

บรรจุภัณฑ์ถุงฟอยล์เมทัลไลท์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์กาแฟ Verve Coffee Rosters จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Chen Design Associates ซึ่งกาแฟ Verve Coffee Rosters ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังแบรนด์หนึ่งของอเมริกาซึ่งสามารถหาได้ในห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายปลีกทั่วไปครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถุงฟอยล์เมทัลไลท์ดีไซน์สวยๆจากผลิตภัณฑ์กาแฟ Verve Coffee Rosters จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Chen Design Associates…

Comments

Leave a Reply