บรรจุภัณฑ์น่ารักๆสีเหลืองสดใสกับผลิตภัณฑ์จากนม Daily Dairy

บรรจุภัณฑ์น่ารักๆสีเหลืองสดใสกับผลิตภัณฑ์จากนม Daily Dairy จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Kim Hei Ip โดยตัวโลโก้ (Logo) นั้นเขาได้ใช้ตัว “D” จากคำว่า Daily Dairy โดยนำเอามาทำเป็น Symbol เช่น :D, ;D ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความมีความสุขสดใสและการมีสุขภาพดีนั่นเอง

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์น่ารักๆกับกับผลิตภัณฑ์จากนม Daily Dairy โดนผลงานการออกแบบบรจุภัณฑ์ของ Kim Hei Ip เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply