บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกกับคัตเตอร์ช่วยเพิ่มความสะดวก

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกที่มาพร้อมกับคัตเตอร์ในตัว โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sangyong Park, Taehan Kim และ Jaeyun Lee ซึ่งพวกเขาได้คำนึงถึงการใช้งานที่จะช่วยให้คนแกะกล่องสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกที่คำนึงถึงการใช้งานโดยดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Sangyong Park, Taehan Kim และ Jaeyun Lee เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply