บรรจุภัณฑ์ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งอนาคตกับ Accordion Package

บรรจุภัณฑ์ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแห่งอนาคตกับ Accordion Package ซึ่งเป็นถ้วยบะหมี่ที่สามารถยืดและหดได้ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง โดยทั้งหมดนี้เป็นผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Liu Yi, Jiang Yuning และ Luo Jing ครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Accordion Package โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Liu Yi, Jiang Yuning และ Luo Jing เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply