บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์ Dynex

บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์ Dynex โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Mark Johnson ซึ่งในครั้งนี้เขาได้ดีไซน์ตัวโลโก้ (Logo) ให้กับ Dynex ใหม่ด้วยการใช้ Iso-Grid ส่วนตัวกล่องนั้นเขาได้ใช้รูป Drawing ของตัวอุปกรณ์นั้นๆเพื่อความสวยงามและยังใช้ในการปรกอบการอธิบายการใช้งานอีกด้วยครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจากผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์ Dynex โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Mark Johnson เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply