บรรจุภัณฑ์กล่องขนมดีไซน์น่ารักๆจาก Snackle Mouth

บรรจุภัณฑ์กล่องขนมน่ารักๆจาก Snackle Mouth โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Moxie Sozo และ illustrated โดย Nate Dyer ซึ่งเป็น Senior Designer โดยผลงานในชุดนี้ของพวกเขาจะประกอบไปด้วยกล่องขนม 3 แบบ 3 สไตล์ ที่ล้วนแล้วแต่สวยๆทั้งนั้นครับ

สามารถดูรูปบรรจุภัณฑ์กล่องขนมน่ารักๆจาก Snackle Mouth โดยผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของ Moxie Sozo และ illustrated โดย Nate Dyer เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply